Fattboy ap Vini pale Nou de projè li, kisa li genyen pou nou. konekte MiamiTightTv, radio Extension fm, MiamiTightRadio, MiamiTight.com. Nou pwal Pale de Tout Bagay avèk M. Zoe.
Read more