WENDYY….. M APRANN …….FEAT….. JEFF PROSPER

Sa vle di la Tout TALAN Sa Nou te vle ANONSE kap met FEN nan KARYÈL ? … M te just vle ANONSE nou ke PLEZANTRI a fini .. ALBUM nan ANONSE … M APRANN Feat JEFF PROSPER ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY .. Pa sèlman tande ,, APLIKE m kwè lap bon Pou NOU Sitou nou menm MEDAM .. APRANN , si non nou fèk Kare pase NÈG nou fèk KARE met MILES sou devan nou .MIAMITIGHT.COM

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.