Fòk Leta Haiti loué peyi a ò prete peyi a,oubyen mete Kle a anba pòt la….

Fòk leta payi dayiti loue peyi a, ò pretel avèk moun ki ka dirigel oubyen mete kle a aba pòt la.nan on video kap sikile aprè siklòn Matthew montre ke yo lagen fish nan plisye kren peyi a.Eske si Haiti te gen gouvènman yon elikoptè te ka pase alè lagen poisson a tè san moun pa konnen kotel sòti nan ki peyi.fòk letà a di yo pa kapab ankò nap loue peyi a  anfèmel ak moun ki kafè bisnis Metel nan vant o zanchè paske pa gen letà pa genyen jounalis tout moun demisyoné.Nou montré ke nou pa kapab ankò bann pa prepare pou dirije..P.M.T

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.