Harmonik fè flèch 2tou bwa

Harmank definitivman fè flèch de tou bwa pou li rerantre bak nan H.M.I la. Apre soti dènye album de jèn fòmasyon sa a, ki pat mache byen e la press rekonèt sete on meyè album, men li pat rive sou pèp la. Moman sa a avèk cheri benyenm sa a,  anonse koulè pou Nouvo album yo a. Bravo pou yo paske yo tap Kraze. Silvouplè mete nou prè pou mache avèk yo.

P.M.T

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.