Inogirasyon sant Jèmoplas Forestye ak Fwitye Mafran an,

Pòtoprens, samdi 11 dawout 2018.- Prezidan Repiblik la, Ekselans Jovenel Moïse, nan prezans Minis, palmantè ak lòt otorite nan Depatman Grandans, inogire, samdi 11 dawout 2018 la, Sant Jèmoplas Forestye ak Fwitye Mafran an.

3e Sant Jèmoplas sa, Administrasyon Prezidan Jovenel Moïse la konstwi nan youn nan Depatman ki te sibi plis domaj pasan pasaj siklòn Matye a, rantre nan kad vizyon Chèf Leta a Pou tabli yon bon politik anviwonmantal, kap ede: fè fas ak chanjman klimatik la , plante pye bwa ki bay fwi pou moun manje e ki ka remanbre tè a, redwi risk anviwonmantal yo, goumen kont inondasyon, deboulonnay tè ak lòt katastwòf natirèl.

Leta pare pou akonpanye moun ki nan sektè prive a , ki deside envesti nan Izin transfòmasyon, nan lide pou mete an valè pwodwi ki soti nan pyebwa yo, tankou lam veritab ki anpil fwa konn ap gate nan Depatman Grandans lan”. Daprè sa Chèf Leta a fè konnen, pandan lap egzòte popilasyon an rete tèt frèt pandan Administrasyon li an ap travay pou pote lavi miyò pou tout pitit tè Dayiti.

Menm jan ak sa Levi a ( Sid) epi sa Fondènèg la ( Nip), Sant Jèmoplas Mafran an ( Grandans) gen yon kapasite pou pwodwi 4 pwen 5 (4,5 ) Milyon pye bwa chak ane. Chak sant sa yo genyen ladan yo:
– zòn pou pwodwi ti pye bwa
– Pi ak ponp pou rale dlo gras ak enèji solèy
– anga pou fè konpòs
-zòn pou stoke epi konsève semans
– depo pou zouti ak entran
-Administrasyon ak yon sant Fòmasyon
-Rezidans ak dòtwa pou kad ak teknisyen yo.

Nan sousi pou pèmèt moun nan 4 kwen peyi a benefisye avantaj sant Jèmoplas yo, gen katòz (14) sant nan fòm sa ki dwe konstwi nan dis ( 10) depatman peyi a, ak yon objektif swasant twa (63) milyon ti pyebwa nan tout peyi a, chak ane. Se sa Prezidan Jovenel Moïse te di e se sa lap fè.

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.