Promès Sedèt Nap bay kouran 24/24 nan peyi ayiti.

Bay kouran nan tout peyi a se youn nan angajman ki pi enpòtan mwen te pran anvè tout peyi a. Ansanm avèk ekip mwen n’ap travay pou nou reyalize tout sa m te pwomèt. Plis pase 28,000 nouvo fanmi deja gen kouran. — Se travay nou te pwomèt, se travay n’ap travay. #karavànchanjman

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.