Valéry numa Journaliste radio vision2000 andanje fas ak opinion lap pran ki klè!!!

Valery numa Journaliste radio vision2000 endanje fas ak opinyon lap pran ki klè!!!
Valery Numa jounalis anketè direkte programatyon vision 2000. angaje li depi kelke ané nan di laverité k laverité, li klè analiz yo parèt san fòskote, dè milye oditè aletranje milye Ayiti mele ak tout jounalis nan tout kwen pou tande Valery, ekout yo ap vini pi plis chak jou oditwa a ap mache avek li. Valery vini on jounalis andanje lefèt ke li pa akòdé lapawòl avèk tout moun ki pap pote yon bagay pou piblik la, egzanp kandida li pa resevwa, moun li pa invite nan espas la, sak anvi pale. Fe anpil moun vini plis jalou ap pare pou akize li de tout sòt de betiz, tout jounalis ap koutel kelke nan yo egri paske pwa yo ap besé, moun ki pa jwenn libèté pou di sa yo vle nan espas la, anketè a vini parèt tou rouj pou yo. Jalouzi ak egri move akizatyon menas ak move non se sa kap fini dekouraje Valery e riské kite peyi a pou aletrangé. Tankou blanchiman lajan arogans masisi se tout kalifekatyon sa yo ak move apèl privé ki pral fe li kite payi a. Rayisman sa a gen poul pwan enplè dejou enjou, fok nou kanpé solid andandi pou pwan pozisyon nou sa a pap pasé jan yo vle a. Eske nou pre pou nou pèdi Tamara, valery, Gary, mèt Morin, ejanpas. Fok gen moun ki kadi se pa plas paw kotew ye a. seté Reflektyon enplennè.

-MiamiTight

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.