Vayb

Ansyen   chatè   Carimi  a  Michael  Guirand  prezant  bay  gwan   piblik  la 7 jene  gazon  ki pwal  jwe  jwèt la  avèk li  nan  Vayb. Michael  ki  plan  tout  desityon  ni  poul  bay  Carimi do, tout  moun  pa  gen  menm  chans  tout benn  la  yo  pa  afiche   Vayb  gentan  afiche   tout   kote  épi  stress  ap  anvayi  tout  lòt group nan  HMI  la.  MiamiTight  fokis  sou  Vayb nap  gade  sali  pwal  pote pou   bisnis  ayisyen,  Kai  deja  montre  sali  pote  avèk Mikaben    MiamiTight.com

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.